#Gaszynchallenge – pomagamy Mai

#Gaszynchallenge również w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze Cel szczytny!! Wpłacamy dla Mai https://www.siepomaga.pl/maja Nominujemy: Przedszkole Publiczne nr 3 …

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola

Dnia 28.03.2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia. W wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie „Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium …

Zbieramy plastikowe nakrętki dla Olka

Olek Janusz z Góry jest ośmioletnim chłopcem z wieloma schorzeniami. Olek nie mówi, porozumiewa się gestami i za pomocą piktogramów. Od …