Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze jest najstarszą placówką wychowania przedszkolnego w gminie i pierwszym przedszkolem powstałym na Dolnym Śląsku w okresie powojennym. Charakterystyczna sylwetka budynku wraz ze swym placem zabaw i zabytkowym murem obronnym na stałe wrosła w krajobraz miasta.

To już 66 lat – Historia placówki sięga trudnego okresu odbudowy naszego kraju ze zniszczeń wojennych. Wtedy to, kto żyw zabrał się do pracy nad odbudową zniszczonych domostw, zakładów pracy, urzędów.

Dnia 26 maja 1945r. drugim transportem z Wileńszczyzny przyjechała do Góry Śląskiej pani Janina Horbowska-Zaranek razem ze swoją rodziną (córką i synem) i innymi Polakami. Powodowana troską o dzieci, które biegały bezcelowo po ulicy zwróciła się do Urzędu Starostwa, o pozwolenie na prowadzenie przedszkola.

„Znając znaczenie i dobro przedszkola, szczególnie w ostatnich czterech latach przepracowanych na Syberii, gdzie takową prowadziłam wśród migracji polskiej w ałtajskim kraju w latach 1941-44, postanowiłam zająć się tym bezzwłocznie i tu w Górze” – tak wspomina założycielka przedszkola.

Już 15 czerwca 1945 roku otrzymała zezwolenie od Pełnomocnika Rządu RP Powiatu Górowskiego na zorganizowanie i prowadzenie przedszkola polskiego.

Pierwszą jej pracą było przygotowanie budynku na przyjęcie dzieci. Upatrzony budynek przez panią Janinę przy wąskiej uliczce ( nie wiadomo jeszcze było, jaka będzie nazwa tej ulicy) z czerwonej cegły, kryty papą, o jednym dużym pokoju, w nim trochę sprzętu i mebelków, nadawał się na przedszkole. W organizacji pierwszej placówki przedszkolnej pomagały pani Janinie dwie pierwsze wychowawczynie – pani Maria Czerniakiewicz i Aniela Sołtakowska. Pomagali mieszkańcy miasta, wszystko to robili z dobrych chęci, nikt nie wiedział, kto i kiedy za to zapłaci.

Dnia18 czerwca 1945 roku zaczęły się zapisy dzieci. Po raz pierwszy przedszkole objęło swą opieką 100 dzieci. Uroczyste otwarcie przedszkola odbyło się 20 czerwca 1945roku a pierwszą kierowniczką przedszkola została jego założycielka pani Janina Horbowska-Zaranek.

W tym uroczystym dniu został przybity szyld na zwykłej desce z napisem

„Przedszkole Polskie”. Tak więc w naszym mieście powstało pierwsze polskie przedszkole na Dolnym Śląsku.

Zainteresowanie opieką przedszkolną było tak duże, że pierwszy budynek okazał się za ciasny i już w 1948 roku po wielu staraniach przedszkole miało swoja siedzibę w dwóch budynkach. Przedszkole posiadało więc ogółem : trzy sale zabaw i zajęć, jedną samodzielną salę, trzy szatnie, toalety, kuchnię, sypialnię, kancelarię, oraz magazyn żywnościowy i podręczny. Wokół budynków przedszkolnych rozciągał się ogród, w którym były małe piaskownice i ławeczki.

Wiosną 1952 roku na terenie ogrodu znajdowały się już karuzele i huśtawki, oraz cementowe piaskownice.

W latach 50-tych wymieniono także płot drewniany na murowany z siatką.

Dnia 15 czerwca1960 roku odbyła się ważna uroczystość 15 – lecie powstania przedszkola polskiego, którą uświetnili swoją obecnością m.in. pierwszy burmistrz miasta Góry August Herbst i inspektor szkolny Antoni Jan Bojakowski.

Pamiętnym rokiem stał się 1963, bowiem w tym roku zainstalowano w przedszkolu centralne ogrzewanie i uzyskano ciepłą wodę.

1965 – to rok , w którym obchodzono podwójne święto: Dwudziestolecie powstania naszego przedszkola i Uroczystość nadania imienia naszej placówce „Przedszkole im. Marii Konopnickiej.

Ciągły wzrost zapotrzebowania na tę formę opieki spowodował rozbudowę przedszkola.

W lutym 1970 roku przedszkolaki musiały opuścić przedszkole i znaleźć inne lokum. W kronice przedszkola napisano wówczas: „Dokładnie z końcem lutego przeżywaliśmy ważne chwile. Otóż planowany od dłuższego czasu remont kapitalny naszego przedszkola został zatwierdzony”.

Budowa nowego przedszkola okazała się budowlą historyczną. Dopiero we wrześniu 1974 roku oddano do użytku dzieciom i personelowi nowy obiekt przedszkolny. Jego budowa trwała 4 lata, 6 miesięcy i 2 dni. Dyrektorem w tych trudnych latach rozbudowy przedszkola była pani Alfreda Szymańska.

Z dnia na dzień pracowało się w coraz to lepszych warunkach. Jednak z powodu dalszego nadmiaru dzieci, jedną grupę pozostawiono w budynku w ogrodzie.

Dnia 4 czerwca 1975 roku w rocznicę 30 – lecia powstania naszego przedszkola odbyła się piękna uroczystość, w której brały udział dzieci, personel, rodzice i społeczeństwo naszego miasta.

Od września 1979 roku otwarty został ósmy oddział przedszkolny przy Zakładzie Mleczarskim, co było wyrazem inicjatywy Dyrektora zakładu pana Adama Górnego. Oddział ten, utworzono głównie dla dzieci pracowników i istniał do jesieni 1990 roku.

W roku 1980 dnia 15 czerwca odbyła się kolejna uroczystość 35 – lecie, powstania przedszkola.

Dzięki przychylności miejscowych zakładów pracy przedszkole wzbogaciło się o wiele nowych sprzętów, wykonano nową elewację części budynku, wyasfaltowano podwórze a w ogrodzie pojawiły się trwałe przyrządy do ćwiczeń zręcznościowych.

W roku 1985 odbyła się uroczystość 40- lecia naszej placówki.

W latach 1990-91 utworzono dwa dodatkowe oddziały dla dzieci 6 letnich przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację oraz 3 odziały wiejskie: dwa w Kłodzie Górowskiej i jeden oddział w Wierzawicach.

W roku szkolnym 1995/96 rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów Jubileuszu 50 – lecia naszego przedszkola, które odbyło się 22 września.

Dyrektorem placówki była mgr U. Ratajczak – nasza obecna dyrektor, a zastępcą pani Marta Lasek.

Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 50 – lecie istnienia Pierwszego Przedszkola na Dolnym Śląsku. Fundatorami tej tablicy byli panowie: Marek Mazur, Sławomir Kajzer i Zdzisław Kędzierski. Tablica będzie zdobiła również nasz nowy budynek. Dzięki wszystkim sponsorom, ofiarodawcom i współpracy z Jednostką Wojska Polskiego w Głogowie w przedszkolu odnowiono elewację budynku, odmalowano okna, naprawiono sprzęt ogrodowy.

W tym dniu świętowali wszyscy, dzieci, rodzice i społeczność miasta częstując się przygotowaną grochówką przez wojsko na terenie ogrodu przedszkolnego.

Dużą rolę w przygotowaniach do jubileuszu odegrał pan Zygmunt Kempa mieszkaniec Góry – przyjaciel przedszkola.

I tak mijają kolejne lata, jesienie, zimy i wiosny. Zmieniają się nie tylko dzieci, ale również kadra pedagogiczna i administracyjno-obsługowa. Na przestrzeni tych sześćdziesięciu sześciu lat w przedszkolu z pracującymi do chwili obecnej pracowało 47 nauczycielek i 79 osób kadry obsługowo – administracyjnej, które starały i starają się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki, by każde dziecko czuło się tutaj dobrze i przychodziło z ochotą.

Ogromna to zasługa tych, którzy współtworzyli i reprezentowali przedszkole – dyrektorów. Dzięki ich zaangażowaniu możemy szczycić się tak znakomitymi efektami ponad 60-letniej już działalności pierwszego przedszkola na Dolnym Śląsku.

Na przestrzeni tych lat placówką kierowali:

1. Janina Horbowska – Zaranek – 15.VI.1945 – VIII.1948

2. Zofia Zarzecka – IX.1948 – VIII.1952

3. Maria Piławska – IX. 1952 – VIII. 1955

4. Ludmiła Traczyk – IX. 1955 – VIII. 1956

5. Jadwiga Mazurkiewicz – IX. 1956 – VIII. 1961

6. Halina Sowa-Sakowicz – IX. 1961 – VIII. 1963

7. Alfreda Szymańska – IX. 1963 – VIII. 1975

8. Bronisława Mackiewicz – IX. 1975 – VIII.1977

9. Genowefa Trzeciak – IX. 1977 – 15.XII. 1977

10. Krystyna Łoś – 15.XII. 1977 – VIII.1978

11. Józefa Domańska – IX. 1978 – VIII.1990

12. Irena Bogucka – IX. 1991 – VIII.1992

13. Marta Lasek – IX. 1992 – VIII.1993

14. Urszula Ratajczak – IX. 1993 – do chwili obecnej

Przedszkole Publiczne Nr 1 to placówka o bogatej 66-letniej tradycji.

Znaczną część przedszkolnego życia stanowią różnego rodzaju uroczystości, imprezy, festyny. Jedne z nich na stałe wpisane są w kalendarzu imprez, inne organizowane są doraźnie. Cieszą się one dużą popularnością wśród dzieci, rodziców i środowiska lokalnego.

Przedszkole posiada własną „Koncepcję Pedagogiczną Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górze”, która powstała w 2000 roku dzięki współpracy z Polsko Niemiecką Fundacją Dzieci i Młodzieży.

W 2007 roku z inicjatywy pracowników powstało „Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola”, które swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Prowadzi działania mające na celu pozyskanie środków na różnorodne cele związane z działalnością przedszkola oraz na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu.

Na przestrzeni tych lat dokonało się wiele zmian, modernizacji i unowocześnień. Podstawowym wyznacznikiem tych zmian były środki finansowe i wspólna chęć do organizowania coraz lepszych warunków zabawy i nauki naszym wychowankom.

Duży udział w urządzaniu i wyposażaniu przedszkola odgrywały na przestrzeni lat kolejne Rady Rodziców oraz władze lokalne, które wspomagały nasze przedszkole finansowo, dzięki czemu mogliśmy wyposażyć nasze sale w nowe stoliki, krzesełka, sprzęt ogrodowy, zabawki, pomoce dydaktyczne.

Jednak wszystko, co materialne ulega zużyciu. I tak się stało z naszym przedszkolem. Ostatni generalny remont odbył się w latach 1970-1974r. Mimo naszych starań i zabiegów, jakimi były prowadzone prace remontowe wykonywane we własnym zakresie jak również przy pomocy władz lokalnych nie wystarczyło, aby przedszkole nadal sprawnie funkcjonowało.

Pani Dyrektor Urszula Ratajczak przez wiele lat zabiegała o odnowienie placówki. Wynikiem tych starań była decyzja Rady Miejskiej w Górze i pani Burmistrz Ireny Krzyszkiewicz o włączenie Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górze do Projektu Rewitalizacji Miasta. W ramach tego projektu, remont naszego przedszkola rozpoczął się we wrześniu 2010 r. i na naszych oczach urzeczywistnił się sen o nowy pięknym, nowoczesnym przedszkolu. Sami państwo będziecie mieli okazję to zobaczyć.

Tak w skrócie przedstawia się 66 letnia historia Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze. Znając ją możemy być pewni, iż dalsze losy tej placówki będą równie ważne i interesujące, że obecnym i przyszłym pedagogom nie zabraknie miłości do dzieci i żarliwości, aby wychować je na dobrych i mądrych Polaków.

Wszystkie wydarzenia z życia przedszkola zostały spisane w 14 tomach kronik przedszkolnych oraz opisane w pracach magisterskich i pracy dyplomowej naszych nauczycieli – Doroty Juźwiak, Agnieszki Ratajczak, Małgorzaty Marcinkowskiej oraz nauczycielki Zespołu Szkół w Jemielnie Alicji Łagoda.