Procedura postępowania w przypadku odbioru dziecka z ogrodu przedszkolnego przez rodzica lub inną osobę uprawnioną

1. Rodzic chcąc odebrać dziecko, które przebywa w tym czasie w ogrodzie musi wejść na teren ogrodu i podejść osobiście do wychowawcy swojego dziecka lub woźnej oddziałowej, która zawoła nauczycielkę.

2. Nauczyciel  woła dziecko i osobiście wydaje go rodzicowi.

3. Nie ma możliwości wydania dziecka przez zawołanie go przez rodzica, gdy ten znajduje się za ogrodzeniem.

4. Odpowiedzialność za dziecko już odebrane przez rodzica (opiekuna prawnego, osobę upoważnioną) ponosi osoba odbierająca, nawet wtedy, gdy znajduje się na terenie przedszkola (np. ogrodu).