O nas

Kadra pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 1 to prężne i kreatywne osoby legitymujące się wykształceniem pedagogicznym, które jako nadrzędny cel swojej pracy stawiają szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troskę o jego prawidłowy rozwój.

Przedszkole jest placówką:

PROFESJONALNĄ

·         wyposaża dzieci w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające im sprostać codziennym sytuacjom i wymaganiom stawianym w szkole

·         kształtuje młodego człowieka otwartego na kontakty z innymi ludźmi

·         stwarza warunki sprzyjające wspólnej zabawie i nauce dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

·         respektuje prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka i pracy przedszkola

BEZPIECZNĄ

·         zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych

·         dba o poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

·         wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

·         relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu

POSIADAJĄCĄ TOŻSAMOŚĆ

·         odwołuje się do tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i narodowego

·         kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawę patriotyczną

·         rozwija umiejętności społeczne dzieci w oparciu o wartości etyczne

·         buduje system wartości, by dzieci orientowały się w tym, co dobre, a co złe

·         promuje postawę tolerancji i akceptacji niepełnosprawności, odmienności narodowościowej, językowej i  kulturowej

RESPEKTUJĄCĄ ZASADĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

·         ma na celu zdrowy i harmonijny rozwój dziecka w zgodzie z otaczającym środowiskiem

Zadaniem nauczycieli jest znalezienie drogi do każdego dziecka, pobudzanie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych. Staramy się, aby każde potrafiło wyrazić swoje uczucia, chęci i pragnienia, co pozwala rozwijać jego indywidualność i tożsamość. Wysoko wyspecjalizowana kadra doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia.

Dyrektor
mgr Aleksandra Pacholska
Wicedyrektor społeczny
mgr Elżbieta Janusz

Nauczyciele

• mgr Azarkiewicz Agnieszka
• mgr Brzezińska Anna
• mgr Dratwa Natalia
• mgr Gurgurewicz Klaudia
• mgr Jałowicka Katarzyna
• mgr Juźwiak Dorota
• mgr Kajzer Renata
• mgr Kotlarczyk Monika
• mgr Koszowska Katarzyna
• mgr Latka Anna
• mgr Łapińska Ludwika
• mgr Mikuś-Dzieszkowska Dominika
• mgr Muszyńska Anna
• mgr Ratajczak Agnieszka
• mgr Ratajczak Ilona
• mgr Sosińska Anna
• mgr Wawrzykowska Ewa
• mgr Wojciechowska Anna
• mgr Wolska Karina
 
 
 
 

Logopeda

                                                mgr Kotlarczyk Monika

Nauczyciel języka angielskiego

                                                 mgr Szabłowska Anna

Katechetka

                                                mgr Borkowska Beata

Pedagog specjalny

mgr Anna Sosińska

Psycholog

mgr Katarzyna Bretsznajder