Konkurs plastyczny pt. „Bajkowe Postacie”

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 

Zapraszamy wszystkie Przedszkolaki wraz z Rodzicami do udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym „Bajkowe Postacie”

Cele konkursu:

– Zachęcanie do działań twórczych dzieci wraz z rodzicami,

– Zapoznanie z postaciami z literatury dziecięcej,

– Rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez prace plastyczne.

 

Zasady konkursu: Konkurs trwa od 4.05 do 13.05.2022r.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej płaskiej na kartce w formacie A3 lub A4. Dopuszcza się użycie różnych materiałów przy wykonywaniu pracy.

Praca powinna być podpisana: imieniem, nazwiskiem i nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko. Prace konkursowe należy przynosić do wychowawców poszczególnych grup w przedszkolu.

Organizatorzy: Agnieszka Azarkiewicz, Anna Wojciechowska, Sylwia Śliwiak