Stawka żywieniowa

                                                                                DRODZY RODZICE !!!


Z dniem 6 grudnia 2022r. wzrasta opłata za 1 godzinę ponad podstawę programową z 1,00 zł na 1,14 zł

(zgodnie z Uchwałą nr LV/489/22 Rady Miejskiej Góry z dnia  9 listopada 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu  bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Góra).