Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach/Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

                                                                                                                                                Góra, dnia 21 listopada 2022 r.

OZ.966.2.13.5.2022.BN

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie wsparcia w propagowaniu materiałów informacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach/Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. W Polsce działania kampanijne koordynuje Narodowy Instytut Leków w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 finansowanego ze środków Ministra Zdrowia.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, ustanowiony w 2008 r. przez Komisję Europejską, obchodzony jest corocznie dnia18 listopada.

W dniach 18-24 listopada 2022 r. obchodzony jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który ustanowiony został przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

Obie kampanie mają na celu zwrócenie uwagi oraz podniesienie świadomości społeczeństwa jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania i rozpowszechniania się odporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenie u ludzi.

Poprzez zaangażowanie się w globalne działania kampanii i szerzenie wiedzy na temat problemu odporności bakterii na antybiotyki, możemy mieć wpływ na zmniejszenie tego zjawiska.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie pomocy w propagowaniu przekazu Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach/Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach 2022 poprzez umieszczenie na stronach internetowych Państwa instytucji informacji o kampanii oraz elektronicznej wersji materiałów informacyjnych w postaci plakatu, ulotki, wystawy tematycznej.

Rozpowszechnienie materiałów kampanijnych będzie stanowiło ważne wsparcie                                      w propagowaniu wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków jak również problemu zjawiska antybiotykoodporności.

Materiały informacyjne Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach dostępne są pod adresami:

http://antybiotyki.edu.pl/edwa/

https://www.nfz.gov.pl/antybiotyki-stosuj-z-rozwaga/europejski-dzien-wiedzy-o-antybiotykach/

http://antybiotyki.edu.pl/edwa/info-materialy-graficzne.php

Materiały:

  1. Ulotka : http://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/Ulotka%20EDWA%20WAAW_2021.pdf
  2. Plakat: http://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/Plakat%20EDWA%20WAAW_2021.pdf
  3. Wystawa: http://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/Wystawa%20EDWA%20WAAW_2021.pdf

                                                                                                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                                                                                                                                      w Górze

                                                                                                                       mgr inż. Jarosław Szypiłło