Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci z okazji Urodzin Patronki Przedszkola Marii Konopnickiej

Od 16 do 20 maja w naszym przedszkolu realizowany był coroczny projekt edukacyjny pn. „Obchody urodzin Marii Konopnickiej- patronki Przedszkola Publicznego im. Marii Konopnickiej w Górze „.

Celem projektu jest przede wszystkim przybliżenie dzieciom postaci patronki przedszkola w czasie rocznicy jej urodzin, ale także rozbudzanie zainteresowania twórczością dziecięcą oraz pobudzanie najmłodszych do działań artystycznych. 

Przez cały tydzień realizacji projektu przedszkolaki miały okazję obcować z twórczością pisarki, bawić się przy jej wierszach oraz wykonywać prace plastyczne w oparciu o jej dzieła. Punktem kulminacyjnym projektu był Przegląd Artystyczny Dzieci, który odbył się 19 maja na tarasie przedszkolnym. Przedszkolaki ze wszystkich grup prezentowały swoje umiejętności artystyczne poprzez taniec, śpiew i zabawy z muzyką. Podczas przeglądu dzieci mogły podziwiać wystawę swoich prac z przedszkolnego konkursu plastycznego „Bajkowe Postacie”, zrealizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Na zakończenie uroczystości za piękne występy artystyczne podziękowała uczestnikom Pani Dyrektor, a także wręczyła dzieciom dyplomy i pamiątkowe upominki.