Barbórka

4 grudnia obchodziliśmy Barbórkę, czyli święto wszystkich górników. Z tej okazji nasze przedszkolaki mogły bliżej poznać pracę górnika, jakimi narzędziami posługują się górnicy, jakie są etapy wydobywania węgla oraz jak wygląda górniczy galowy strój. Przedszkolaki z pewnością pogłębiły swoją wiedzę na temat kopalni.