Bezpieczny powrót do przedszkola

Drodzy Rodzice.

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym prosimy o zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na wejścia do budynku przedszkola dla poszczególnych grup. Wejścia oznaczone są kolorami. 

Pierwszego dnia wraz z przyprowadzeniem dziecka rodzic powinien złożyć oświadczenie w sprawie Covid-19. Druk oświadczenia znajduje się w zakładce COVID-19. Druki do pobrania znajdują się również przy drzwiach wejściowych do budynku przedszkola.